Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και επαγγελματικά γεύματα μέχρι 130 άτομα στο χώρο μας ή σας τα παραδίδουμε στο χώρο σας , για μέχρι 500 άτομα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Dining at Indi go will be a unique experience of colors, aromas and spices. ” - Indi go